КНИГИ І СПИСАНИЯ І КАРТИ І ПЪТЕВОДИТЕЛИ І CD І СУВЕНИРИ
 
АНТИКВАРНА ЛИТЕРАТУРА І ТЕХНИЧЕСКА ЛИТАРАТУРА І НОРМ.БАЗА
 
FAQ І НЕДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ПОСОБИЯ
 

КНИГИ І ПОРЪЧКА

Настоящият труд е предназначен за обучение, но може да ползва и широк кръг читатели. Замисълът е да се обхванат войните, които определят по-нататъшното развитие на военното дело и допринасят за обективното разбиране на закономерностите във военната история.

Разгледани са основни въпроси, отнасящи се до армията, като начините и за попълване, организация, командване, въоръжение и обучение. Във войните и сраженията са обхвнати множество въпроси от областта на стратегията, оперативното искуство и тактиката, а така също и приносът на Българите за развитието на световното военно изкуство.

Да се изучава Българската военна история означава да се разкрие една напрегната и динамична част от нашето историческо минало, изпълнено с героизъм и страдания.Едва ли има друг народ, който тъй дълго и упорито да се е борил за своето оцеляване...

СЪДЪРЖАНИЕ:

Образуване на Българската дъжава / 7

Укрепване и териториално разширение на Българската държава VII-IX в. / 12

Възход и могъщество на Българската държава IX-X в. / 18

Борба на Българският народ за независимост / 24

Под властта на Византия / 27

Възстановяване и укрепване на Българската държава / 30

Упадък и залез на средновековната Българска държава / 37

Попълване, организация, командване, обучение и въоръжение на Българската армия / 41

Стратегия и тактика / 45

Руско-Турската освободителна война 1977-1878 г. / 53

Сръбско-Българската война 1886 г. / 77

Балканската война 1912-1913 г. / 91

Междусъюзническата война 1913 г. / 129

България и Първата световна война 1915-1918 г. / 138

Военно-политическата обстановка на Балканския полуостров през септември 1944 г. / 173

Подготовка на България за водене на войната / 175

Оперативно-тактическа и бойна подготовка на армията / 177

Нишка операция / 182

Косовска операция / 188

Страцин-Кумановска операция / 192

Брегалнишко-Струмишка операция / 201

Бойните действия на Първа Българска армия през месец декември 1944 г. / 207

Дравска отбранителна операция / 210

Мурска операция / 216

Военни термини / 228

Съкращения / 230

 
 
ANTIQUES І ДОБАВИ І РЕКЛАМА І FAQ І ВЪПРОСИ І КОНТАКТИ І SITEMAP
 
     
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ ANTIQUES ©