КНИГИ І СПИСАНИЯ І КАРТИ І ПЪТЕВОДИТЕЛИ І CD І СУВЕНИРИ
 
АНТИКВАРНА ЛИТЕРАТУРА І ТЕХНИЧЕСКА ЛИТАРАТУРА І НОРМ.БАЗА
 
FAQ І НЕДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ПОСОБИЯ
 

КНИГИ І ПОРЪЧКА

КНИГАТА ПРЕДСТАВЛЯВА СБОРНИК НАУЧНИ СТАТИИ ОТ НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ THRACIA ANTIQUA ThA 10 ПОСВЕТЕНИ НА ТРАКИЙСКАТА ИСТОРИЯ И КУЛТУРА. ИЗДАДЕНА E В ПАМЕТ НА ПРОФ. ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Гочева - Проф. д-р Георги Михайлов. In memoriam magistri, profesoris et amici / 5

Бешевлиев, Йорданов - Писмо до конференцията / 8

Порожанов - Траките и тракологията в контекста на индоевропеистиката / 10

Бредов - Ранни анатолийско-южнотракийски взаимоотношения (по данни от гръцката митология) / 21

Върбанова - За езика на пеласгите. Към въпроса за трако-пеласгийската културна общност / 24

Янакиева - Палеобалкански паралели на предгръцката ономастика от Беотия / 30

Йорданов - За някои социокултурни реалии в т.нар. Лидийски логос на Херодот / 38

Неделчев - Царският институт на общественото устройство в раннодинастическия Египет / 54

Лозанова - TOPOS APRAGMWN Към идентификацията на комедийното пространство на аристофановата комедия "Птиците" / 59

Томов - Борбата на Сократ със сенките / 67

Тодоранова - Надгробният надпис на Елия или за фолклорния характер на анонимната епитафия / 71

Димитрова - Формулата "Като козле паднах в млякото" - паралел с угаритската поема "Красивите и благосклонните богове" / 83

Маразов - Тракийският дракон / 88

Пенкова - Тракийският Дионис и вярата в безсмъртието / 102

Балканска - Глинени кръгли жертвеници от Сборяново (IV в. пр. хр.) / 117

Рабаджиев - Херакъл, гръцката колонизация в Тракия / 122

Гочева - Още един път за тъй наречената "Разградска богиня" / 138

Шопова - Култът към Сатурн отразен в римските Сатурналий / 149

Тачева - Тракийското светилище на Асклепий Лименос лрай град Сливница (територията на Сердика) / 152

Дончева - Култът към Асклепий в Никополис ад Нестум / 170

Аргатски - Епиграфска находка от с. Мугла, Смолянско / 177

Иванов - Култът на Капитолийската троица в Улпия Ескус / 179

Христова - За порутените от старост храмове / 188

Порожанов - Омировият епос и Тракия Понтика. Пристанищата / 192

Петров, Калоянов - Гръцки графити от района на Симеоновград (V-IV в. пр. хр.) / 199

Димитров - Към въпроса за бронзовото монетосечене на Одесос през Елинистическата епоха / 201

Вълева - Архитектурната украса на Свещарската гробница и строителната традиция на гръцката ойкумене / 205

Прешленов - Месамбрия Понтика: политически отношения и икономическо развитие през късноелинистическата и римската епоха / 201

Генчева - Кризата в Римската империя през I век и римските провинции / 234

Ботева - IGBulg II, 659 и административно-териториалните промени в района на Никополис Ад Иструм при Септимий Север / 240

Вагалински - Епиграфски данни за гимназиарси в Тракия / 249

Дремсизова-Нелчинова- Находки от Крепостта край Мездра / 254

Иванов - Надгробна плоча на ветеран от V-ти македонски легион от Абритус / 264

Карадимова - Надписите върху семейните гробници и някои проблеми на унаследяването в провинция Македония / 267

Лазаров - Гробна находка от I-II в. от гр. Дългопол, Варненска област / 270

Огненова-Маринова - Обобщени наблюдения върху античния бронз от България / 278

Попова-Мороз - Римската портална пластика пт Августа Траяна и нейната територия / 309

буюклиев, Калчев - Раннохристиянска гробница със стенописи и надпис от Стара Загора / 335

Нешева - Карасура - крайпътен център през античността и средновековието / 344

 
 
ANTIQUES І ДОБАВИ І РЕКЛАМА І FAQ І ВЪПРОСИ І КОНТАКТИ І SITEMAP
 
     
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ ANTIQUES ©