КНИГИ І СПИСАНИЯ І КАРТИ І ПЪТЕВОДИТЕЛИ І CD І СУВЕНИРИ
 
АНТИКВАРНА ЛИТЕРАТУРА І ТЕХНИЧЕСКА ЛИТАРАТУРА І НОРМ.БАЗА
 
FAQ І НЕДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ПОСОБИЯ
 

КНИГИ І ТОПАЛОВ І ПОРЪЧКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В студията при обобщеното разглеждане на значителното по интензивност и обхват контрамаркиране на монети от района на югоизточна Тракия през III-I в.пр.н.е. в проучването е достигнато до извода, че съществуват два характерни негови етапа.

Първи, ранен етап на контрамаркиране

Първия, ранен етап на контрамаркиране започва непосредствено след унищожаването на монархията на Лизимах и условно можем да означим продължителността му от втората четвърт до края на III в.пр.н.е. През този етап от района на разглежданите градове масово контрамаркират монети Аполония и Одесос.

По реда на въвеждането им ранните контрамарки на Одесос са:

 • кръгла контрамарка "полулегнал бог с рог на изобилие, в полето амфора надолу" поставяна на монети на Одесос от типа "женска глава - полулегнал бог";
 • кръгла контрамарка "полулегнал бог без рог на изобилие, в полето амфора надолу" поставяна на монети на Филип II от типа "младежка глава - конник" и Александър III от типа "глава на Херакъл - кривак и тул";
 • кръгла контрамарка "монограм на база буквите O и D" поставяна на монети на Одесос от типа "женска глава - полулегнал бог";
 • кръгла контрамарка "полулегнал бог без рог на изобилие, в полето амфора надолу, под изображението монограмна база буквите O и D" поставяна на монети на Лизимах от типа "глава на Атина- лъв в скок";
 • квадратна контрамарка "рог на изобилие и надписа QEOU" поставяна на монети на Одесос от типа "женска глава - полулегнал бог";
 • контрамарка "рог на изобилие" поставяната монети на Сестос от типа "женска глава с кок - седяща Деметра с класове" и на Елеунт от типа "предна част на кораб - маслинов венец".

По реда на въвеждането им ранните контрамарки на Аполония са:

 • кръгла контрамарка "котва" поставяна на монети на Аполония от типа "глава на Аполон - изправена котва", на Лизимах от типовете "глава на Атина - лъв в скок" и "глава на Херакъл - венец от класове";
 • квадратна контрамарка "свастика" поставяна на монети на Лизимах от типовете "глава на Атина - лъв в скок" и "глава на Лизимах - трофей";
 • кръгла контрамарка "слънчев символ" поставяна на монети на Аполония от типа "Аполон седнал на омфалос - изправена котва", на Лизимах от типа "глава на Херакъл - венец от класове", на Адей от типовете "глава на Атина - кукумявка" и "глава на глиган - връх на копие" и Антиох II от типа "глава на Аполон - триножник".

Втори късен етап на контрамаркиране

Втория, късен етап на контрамаркиране започва с новата рязка промяна на политическите и икономическите условия, свързани с проникването и настаняването първоначално на Понтийското царство, а след това и на Рим в тези територии, като продължителността му условно можем да означим от втората четвърт до края на I в.пр.н.е. През този етап първоначално наместниците на понтийския владетел Митридат VI контрамаркират определени емисии монети на западнопонтийските градове, а след това от разглежданите градове Аполония и Месамбрия извършват също едно значително контрамаркиране главно на собствени типове монети, част от които преди това контрамаркирани с понтийския тип контрамарки.

По реда на въвеждането им разглежданите късни контрамарки от района на западнопонтийското крайбрежие са както следва.

Контрамарка на наместниците на понтийския владетел

Контрамарка на наместниците на понтийския владетел "звезда" поставяна на голямономинални бронзови монети от различни типове на западнопонтийски градове.

Контрамарки на Месамбрия:

 • кръгли контрамарки "шлем с грива наляво" и "глава на Деметра надясно" поставяни на поотделно или комбинирано на монети на Месамбрия от типа "глава на Дионис - грозд";
 • правоъгълни овални контрамарки "клас" и "неопределена човешка глава наляво" поставяни поотделно или комбинирано на монети на Месамбрия от типовете "женска глава с диадема - Атина Алкидемос", "глава на Дионис - грозд" и "глава (бюст?) на Август - Апoлон прав надясно с лира", на монети на Реметалк I от типа "глава (бюст?) на Август - глава (бюст?) на Реметалк I".

Контрамарки на Аполония:

 • контрамарка "вдлъбнати квадрати" поставяна на късни подражателни тетрадрахми на Одесос от типа "младежка глава на Херакъл (с портретни черти на Митридат VI) - BASILEOS ALESANDROU Зевс на трон държи орел";
 • кръгла контрамарка "глава на Аполон" поставяна на лицевата страна на бронзови монети на Аполония от типа "глава на Аполон - изправена котва, IH, рак";
 • кръгла контрамарка "рак" поставяна на лицевата страна на бронзови монети на Аполония от типа "глава на Аполон - изправена котва, IH, рак";
 • правоъгълна контрамарка "триножник" поставяна на лицевата страна на бронзови монети на Аполония от типа "глава на Аполон - изправена котва, IH, рак";
 • овална контрамарка "орел", поставяна на лицевата страна на бронзови монети на Аполония от типа "Аполон прав насреща държи лаврово дръвче - изправена котва".
 • кръгла контрамарка "глава на Атина" поставяна на опаковата страна на възпоменателните бронзови монети на Аполония от типа "глава на Аполон - APOLLW/NIHTRWN Аполон прав насреща държи лаврово дръвче";
 • кръгла контрамарка "котва", поставяна на лицевата страна на варваризирани тетрадрахми от Тасоски тип "глава на Дионис - безсмислен надпис, Херакъл прав, държи кривак и лъвска кожа" и опаковата страна на бронзови монети на Реметалк I от типа "глави (бюстове) на Август и жена му - глави (бюстове) на Реметалк, жена му и малкия Котис".

В проучването са публикувани редица неизвестни досега контрамарки и типове контрамаркирани монети от района на западнопонтийското крайбрежие.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Предговор / 6

Ранните контрамарки на Одесос и Аполония от втората четвърт до края на III в. пр. н. е. / 13

Късните контрамарки на Месамбрия и Аполония от втората четвърт до края на I в. пр. н. е. / 76

Изводи свързани с контрамаркирането на монети в западнопонтийските градове Аполония, Месамбрия и Одесос през III - I в. пр. н. е. / 121

Литература / 136

Географски, именен и предметен показалец / 139

 
 
ANTIQUES І ДОБАВИ І РЕКЛАМА І FAQ І ВЪПРОСИ І КОНТАКТИ І SITEMAP
 
     
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ ANTIQUES ©