КНИГИ І СПИСАНИЯ І КАРТИ І ПЪТЕВОДИТЕЛИ І CD І СУВЕНИРИ
 
АНТИКВАРНА ЛИТЕРАТУРА І ТЕХНИЧЕСКА ЛИТАРАТУРА І НОРМ.БАЗА
 
FAQ І НЕДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ПОСОБИЯ
 

КНИГИ І ТОПАЛОВ І ПОРЪЧКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Написана на база събраната от граждани и колекционери от България информация за намираните домонетни форми за размяна, както и на показаните от колекционери нумизматични материали на изложбата, съпътстваща международната конференция "Тракия Понтика 87" издадена през 1993 г.

В проучването е направен кратък преглед на развитието на средствата за размяна, при обръщане специално внимание на периода VIII-VII в.пр.н.е. и района на северозападното Понтийско крайбрежие. На фона на историческите събития, свързани със създаването на гръцките градове по Понтийското крайбрежие е разгледано създаването и използването на специфичните домонетни средства за размяна, каквито са монетите-стрели. Направена е класификация на единствено познатите до 1991 г. монети-стрели, имащи ребра от двете си страни, определени поради това като двустранни монети-стрели.

Представени са неизвестните дотогава монети-стрели намирани на територията на днешна България, имащи ребро само от едната си страна и определени поради това като едностранни монети-стрели. Част от тях имат допълнителни изображения котва, котва и буквата A, само буквата A и дори магистратски инициали. На база изображенията и буквените инициали тези едностранни монети-стрели са определени като отливани в Аполония Понтика в началото на V в.пр.н.е. Едностранните монети-стрели отразяват началото на един нов етап от производството на домонетни средства за размяна на територията на северозападното понтийско крайбрежие, когато отделни градове от района започват да създават собствени домонетни форми. За Аполония Понтика това са едностранните монети-стрели, за Истрия това са лятите колела с градски инициали, за Олбия това са лятите делфини, за Керкинитида това са лятите стрело-делфини и т.н.

В проучването е достигнато до извода, че разглеждания район представлява един трети център на възникване на оригинално монетно производство през VIII-VII в.пр.н.е., използващ различни от дотогавашните тегловни системи, вид метал, технология на изработка и форма на средствата за размяна. Водеща роля в създаването на тези специфични средства за размяна според проучването е имала Аполония Понтика.

Събраната нова информация от колекционерите за местонамирането като единични екземпляри на около 350 броя монети-стрели показва, че те са били употребявани в значително по-голяма степен от колкото се предполагаше до преди 1991 г.

Публикувани са следните нови типове домонетни средства за размяна:

  • едностранни монети-стрели без допълнителни изображения и инициали в два номинала;
  • едностранни монети-стрели с изображение на котва от плоската страна;
  • едностранни монети-стрели с изображение на котва и буквата A от плоската страна;
  • едностранни монети-стрели с изображение на котва и инициалите KALI от плоската страна;
  • едностранни монети-стрели с инициали A от плоската страна;
  • едностранни монети-стрели с инициали A от страната с ребро.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Formes premonetaires de moyens d’echange. Les fleches-monnaies coulees d’Apollonie du Pont VII-Ve s.av.n.e. / 3

Bibliographie / 32

Catalogue / 34

 
 
ANTIQUES І ДОБАВИ І РЕКЛАМА І FAQ І ВЪПРОСИ І КОНТАКТИ І SITEMAP
 
     
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ ANTIQUES ©