КНИГИ І СПИСАНИЯ І КАРТИ І ПЪТЕВОДИТЕЛИ І CD І СУВЕНИРИ
 
АНТИКВАРНА ЛИТЕРАТУРА І ТЕХНИЧЕСКА ЛИТАРАТУРА І НОРМ.БАЗА
 
FAQ І НЕДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ПОСОБИЯ
 

КНИГИ І ПОРЪЧКА

Основа за написването на "СКАЛНО ИЗКУСТВО - ОБЩА КЛАСИФИКАЦИЯ" са откритите множество старинни знаци и знакови композиции в 57 държави от различни епохи и континенти. Това е едно истинско море от знаци, издълбани и изобразени върху камъни и скали в подмоли и пещери.

За да добие читателят представа за това необикновено историческо съкровище, достатъчно е да се спомене, че по света са документирани около 35 милиона фигури, но общият им брой сигурно надхвърля 50 милиона.

ОБЩАТА КЛАСИФИКАЦИЯ е ценен извор за всички изследователи в областта на историята, ентографията, етнологията, изсторията на изкуството, климатологията, зоологията, ботаниката, екологията, зоогеографията, историята на математиката, археоастрономията, история на астрономията, архитектурата и др.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение в проблематиката / 7

Скално изкуство и някои терминологични въпроси / 9

Бележки върху някои проучвания по темата / 15

Скално изкуство - проблеми на датирането / 19

Обща класификация на скалното изкуство / 26

Географска класификация на районите / 63

Кодове на районите по държави / 64

Литература / 69

Избран репертоар на световното скално изкуство / 77

Литература в текста към илюстрациите / 213

Индексация на държавите и находищата / 217

 
 
ANTIQUES І ДОБАВИ І РЕКЛАМА І FAQ І ВЪПРОСИ І КОНТАКТИ І SITEMAP
 
     
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ ANTIQUES ©