КНИГИ І СПИСАНИЯ І КАРТИ І ПЪТЕВОДИТЕЛИ І CD І СУВЕНИРИ
 
АНТИКВАРНА ЛИТЕРАТУРА І ТЕХНИЧЕСКА ЛИТАРАТУРА І НОРМ.БАЗА
 
FAQ І НЕДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ПОСОБИЯ
 

КНИГИ І ПОРЪЧКА

Тази книга се занимава с възстановяването на историята на Българската държава, базирана на писмени паметници както от български, така и от чуждестранен произход. Това е едно истинско море от знаци, издълбани и изобразени върху камъни и скали или изписани в документи.

Изследването на Боно Шкодров започва с подробни сравнения на формата и вида на самите писмени знаци, което позволява да се установи връзката и взаимното влияние между различните азбуки в течение на времето. По-нататък книгата продължава със сравнително изследване на съдържанието на различни документи и сравняването на документи от различни автори, описващи едни и същи събития.

В хода на изследването се установява, че Българската държава е много по-древна и високо развита, отколкото сме мислили досега. Тя е била основна древна сила с огромна площ и население и сериозна държавна организация.

В книгата ще намерите множество таблици, скици, карти и пр. които я правят незаменим справочник за всеки изследовател.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Необходимо предисловие / 3

Всемирният потоп - легенди и деиствителност / 7

ПЪРВА ЧАСТ: СЛЕДИТЕ ОТ ДРЕВНОСТТА

Писмени знаци на старите българи и връзката им с древните цивилизации / 14

Въведение / 14

Писмени знаци върху черноморски подводен археологически обект / 44

ВТОРА ЧАСТ: РЕФОРМАТА

Писмените знаци на старите българи и реформата им в средата на IX в. / 52

Древногръцки и древнобългарски писмени знаци / 55

Религия на старите българи според "Български летописи Джагфар тарихи" / 67

Митология / 67

Обредност / 68

Основни закони Торе / 69

Реформа на писмените знаци на старите българи / 73

Религиозни войни между българите / 76

Кан Борис / 79

О кънигъ / 84

Светите братя Кирил и Методий / 91

Изводи и заключения / 95

ПРИЛОЖЕНИЯ I

Сравнителен анализ на сведения, свързани с Именника на българските канове и сведения от "Български летописи - Джагфар тарихи" / 99

Сравнителна хронологична таблица към Именника на българските канове / 106

Списък на българските канове от периода V-VII век / 107

Списък на българските царе в периода 808 г. пр.н.е. до 434 г. от н.е. / 108

Имена на богове и имена на български владетели / 109

Фамилни връзки в държавното управление на Дунавска България в периода VII-IX в. / 110

Родословно наследие на Кубер / 111

Династични връзки между Дунавска България, Киевско-Волжка България и Хазария в периода VII-IX в. / 112

Дунавска България, Волжка България и Киевското княжество в периода IX-XIII в. / 113

Разделянето на държавата на Бат Баян и наследниците му от рода Дуло с окончание "Слав" / 117

Паралели за достоверност на историческите сведения / 118

Сведения за Микаил Шамс / 128

ПРИЛОЖЕНИЯ II

Юрий Венелин и неговият принос за историята на българите / 130

Български царе в периода 808 г. пр.н.е. - 150 г. пр.н.е. / 132

От кан Саричин до кан Атила / 138

Сармати ? / 144

Българите и Александър Македонски / 147

Именник и летописи / 149

Кан Боян / 153

Пръстените на кан Кубрат / 157

Сведения за корабоплаването на старите българи / 161

Разменната търговия на старите българи / 163

Терминът "Урус" и връзката му с имената на българските владетели / 165

Терминът "Кара" и връзката му с имената на българските владетели / 167

Сведения за връзките между българи и авари / 169

Българи и скандинавци / 172

Произходът на термините "Урус" и "Русс" / 176

Будим, неговите наследници и участието им в управлението на Киевско-Волжка България / 180

Славяните и Българите / 184

Славяни / 188

Кирилицата, Глаголицата и славяните / 192

Съдбата на българите и историографията на Русия / 196

Сведения за края на българската столица Казан - 1552 г. / 200

Фалшификацията на историята / 202

Библейская Рус, Носовский и Фоменко / 209

Кан Асен / 211

Писмени знаци на старите българи / 215

Писмени знаци на древните гърци / 216

Фонетични и цифрови значения на кирилицата / 217

Фонетични и цифрови значения на глаголицата / 218

Азбуките кирилица и глаголица / 219

Керамична плочка с евангелски текст на кирилица / 220

ТРЕТА ЧАСТ: ИСТОРИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПИСМЕНИТЕ ЗНАЦИ

Принципна схема / 221

Рунически писмености / 239

Писмени знаци на старите българи и на народите от Апенинския и Иберийския региони / 241

Римската империя и Сарматите-Българите / 254

ПРИЛОЖЕНИЯ III

Суамак ? Гроб 18 / 262

Столицата на старите българи / 266

Татарите / 278

Последните владетели на род ДУЛО / 281

Схема на края на владетелие от рода ДУЛО / 286

Фалшификация / 289

Държавата на старите българи / 293

Послеслов / 299

 
 
ANTIQUES І ДОБАВИ І РЕКЛАМА І FAQ І ВЪПРОСИ І КОНТАКТИ І SITEMAP
 
     
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ ANTIQUES ©