КНИГИ І СПИСАНИЯ І КАРТИ І ПЪТЕВОДИТЕЛИ І CD І СУВЕНИРИ
 
АНТИКВАРНА ЛИТЕРАТУРА І ТЕХНИЧЕСКА ЛИТАРАТУРА І НОРМ.БАЗА
 
FAQ І НЕДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ПОСОБИЯ
 

КНИГИ І ПОРЪЧКА

Трудът на проф. Рашо Рашев е написан въз основа на задълбочени исторически познания и богати археологически доказателства. Той осветлява онези периоди от историята на нашите предци, които, поради конюнктурни съображения, бяха представени в академичните трудове и в учебниците твърде превратно.

Авторът поддържа оценката на разнната история и култура на прабългарите, заложена в основния тезис на българската историческа наука между двете световни войни: до заселването си край Дунав прабългарите не са били тюрки-номади, а висококултурен уседнал народ от ирански произход, основал своята първа държава на територията на днешен Афганистан две хиляди години преди новата ера.

Създаването на държава, високата земеделско-градска култура и древния ирански произход - заключава Рашев - са трите отличителни черти на прабългарите до заселването им на Балканския полуостров.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ПРЕДГОВОР / 3

УВОД / 9

I. ИЗТОЧНА ЕВРОПА / 14

ИСТОРИЯ / 14

Име, произход, прародина / 14

"Земята на Българите" / 28

Прабългари и Хуни / 29

Прабългарите в постхунско време / 35

Прабългари, Авари и Тюрки / 41

"Царството на хуните" / 44

Велика България / 47

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ / 64

Вторични могилни гробове (група Покровск) / 64

Вторични могилни гробове (група Сивашовка) / 69

Гробни и поменални паметници от "перешчепински тип" / 120

Единични ямни гробове (група Морской Чулек) / 137

Степни елементи на Пенковската култура / 139

Некрополи в кавказката периферия на степите / 146

Степни елементи в южноуралските култури / 154

II. СРЕДНА ЕВРОПА / 158

ИСТОРИЧЕСКА РАМКА / 158

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ / 160

Могилни гробове / 162

Ямни гробове с частични конски скелети / 163

Гробове (група Озора-Тотипуста) / 166

III. ИТАЛИЯ И ЕГИПЕТ / 171

IV. БАЛКАНСКИ ПОЛУОСТРОВ / 175

ИСТОРИЧЕСКА РАМКА / 175

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ / 176

Гробни находки и коланни украси / 176

Паметници на Пенковската култура / 181

Съкровището от Вран / 185

Съкращения / 198

Списък на литературата / 201

Списък на таблиците / 229

Таблици / 240

 
 
ANTIQUES І ДОБАВИ І РЕКЛАМА І FAQ І ВЪПРОСИ І КОНТАКТИ І SITEMAP
 
     
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ ANTIQUES ©