КНИГИ І СПИСАНИЯ І КАРТИ І ПЪТЕВОДИТЕЛИ І CD І СУВЕНИРИ
 
АНТИКВАРНА ЛИТЕРАТУРА І ТЕХНИЧЕСКА ЛИТАРАТУРА І НОРМ.БАЗА
 
FAQ І НЕДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ПОСОБИЯ
 

КНИГИ І ПОРЪЧКА

Това е сборника "ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ".

СЪДЪРЖАНИЕ:

К.Георгиев.  Лингвистични аспекти на изворовата критика / 5

Д.Бериндей. Генеалогията в съвременния свят / 55

И.Хлавачек. Към въпроса за предмета на кодикологията / 67

Ц.Лазова, И.Бредов. Теоретически и технически проблеми при издаването на извори на историята на Тракия и траките през късната античност / 77

А.Джурова. Влияние на латинската традиция върху българските ръкописи / 89

Б.Николова. Преписката в българската ръкописна книга от X-XIV в. / 98

С.Чудилова. По някои въпроси за монетосеченето на Иван Шишман (1371-1393) / 113

Н.Данова. Гръцки извори за българската история / 123

Б.Бешевлиев. Старите географски карти до XIX в. / 129

Д.Караджова. Орнаментиката в ръкописите от котленския книжовен център / 140

В.Стоянов. Нотификациите "NISAN" и "SEBEB-I TAHRIR" в султанските документи / 172

К.Венедикова. Епиграфски паметници в Родопите от османско време / 198

С.Драганова. Два османски документа за историята на Дунавския вилает / 226

М.Галанова. Извори за етнопсихологическите изследвания / 230

Е.Костова. Развитие на ретроспективната библиография / 243

Академик Лихачов за помощните исторически дисциплини / 257

Интервю с пр. д-р. Александър Фол / 260

Съкращения / 265

 
 
ANTIQUES І ДОБАВИ І РЕКЛАМА І FAQ І ВЪПРОСИ І КОНТАКТИ І SITEMAP
 
     
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ ANTIQUES ©