КНИГИ І СПИСАНИЯ І КАРТИ І ПЪТЕВОДИТЕЛИ І CD І СУВЕНИРИ
 
АНТИКВАРНА ЛИТЕРАТУРА І ТЕХНИЧЕСКА ЛИТАРАТУРА І НОРМ.БАЗА
 
FAQ І НЕДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ПОСОБИЯ
 

КНИГИ І ИЗВЕСТИЯ НА НИМ І ПОРЪЧКА

 

ИЗВЕСТИЯ НА НИМ, 15

СЪДЪРЖАНИЕ:

АРХЕОЛОГИЯ

М.Христова,Д.Агре. Каменни сечива от бронзовата епоха от колекцията на ИМ Етрополе / 9

И.Христов. Проучване на тракийското скално светилище "Беланташ" в Родопите / 16

Д.Агре, Д.Дичев. Могили от римската епоха в Странджа / 43

Н.Марков. Сандъче от късната античност / 75

Е.Пенчева. Нови наблюдения върху укреплението в местността Момина скала / 79

Н.Марков. Бележки за една средновековна солунска ампула / 92

Б.Томова. Женски накити за глава от с.Крайненци / 99

НУМИЗМАТИКА И СФРАГИСТИКА

И.Прокопов, И.Христов. Новооткрита монетна находка от тетрадрахми от елинистическата епоха в землището на с.Голяма желязна / 106

Вл.Пенчев. Две голямомодулни имитации на византийски анонимни фолиси от клас А2 / 118

Вл.Пенчев. Колективна находка с билонови скифати от XII-XIII в. от Кюстендилско / 122

Ц.Райчевска. Два печата от българската църква "Св.Стефан" в Цариград / 136

ИСТОРИЯ

Ч.Кирилов. Понятието "град" в западноевропейската литература / 146

П.Каменов. Политическият аспект на търговският договор между България и Австро-Унгария / 160

Н.Котев, А.Котева. Краят на една загадка или по-нататъшно изследване / 171

Н.Кочанков. Война и политика / 191

С.Ташев. Документи за дейността на службата за държавна безопасност / 254

ИЗКУСТВОЗНАНИЕ

Е.Савчева. Св. Йоан предтеча и кръстител - агиографски традиции / 273

ЕТНОЛОГИЯ

С.Мильов. За явлението "Ялова сватба" / 287

В,Керелезова. Женски носии от фонда на НИМ / 293

МУЗЕЙНА ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ

Е.Цанов. Началото / 304

Л.Бонева. Експозицията на историческия музей / 312

ИЗЛОЖБИ

Л.Бонева. Митовете на нациите / 328

Е.Спасова. Троян - град на майстори и занаяти / 345

С.Мильов. Моето родословие - Кои са дедите ни / 347

М.Николов. "Багри от миналото" / 350

 
 
ANTIQUES І ДОБАВИ І РЕКЛАМА І FAQ І ВЪПРОСИ І КОНТАКТИ І SITEMAP
 
     
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ ANTIQUES ©