КНИГИ І СПИСАНИЯ І КАРТИ І ПЪТЕВОДИТЕЛИ І CD І СУВЕНИРИ
 
АНТИКВАРНА ЛИТЕРАТУРА І ТЕХНИЧЕСКА ЛИТАРАТУРА І НОРМ.БАЗА
 
FAQ І НЕДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ПОСОБИЯ
 

КНИГИ І ИЗВЕСТИЯ НА НИМ І ПОРЪЧКА

ИЗВЕСТИЯ НА НИМ, 1

СЪДЪРЖАНИЕ:

Предговор / 11

Л.ПРАШКОВ. За структурата и задачите на Централната лаборатория за консервация и реставрация на музейни ценности при Националния Исторически Музей / 15 

Ц.КАДИЙСКИ. Климатизиране въздуха в музейните сгради / 33

В.ИНКОВА. Използуване на инхибиторите при консервацията на археологически метални предмети / 47

Н.КАСАБОВА, П.ШАРОВ, Ч.ПАЛАШЕВ, С.ДОЙЧИНОВ. Определяне на аминокиселинните съотношения в хидролизиран белтък с оглед диференциране типа на свързватели с белтъчна природа / 65

П.МИТАНОВ. Съвместимост между смоли, восъци и полимери, прилагани в консервационната и реставрационната техника / 77

М.ВЪЛКОВА. Консервация на миниатюрна живопис / 99

Е.ХРИСТОВА. Някои изследвания на вещества, използувани при консервация на тъкани / 111

К.ДРАГАНОВА. Използуване на електролитната редукция за консервация на археологически предмети от олово / 121

Д.СИМЕОНОВ. Използуване на бетарадиографията при определяне автентичността на архивни материали и документи / 129

Е.ЗАХАРИЕВА. Използуването на дендрохронологическите изследвания при датиране на паметниците на културата / 143

А.МИХАЙЛОВ. Консервация на престояло във вода дърво / 159

С.ИВАНОВА. Няколко примера на консервация на музейни тъкани / 173

А.УГРИНОВА. Нови данни за някои реставрирани знамена / 187

Р.ГАБРОВСКА. Рентгенографско потвърждение на авторството на Ван Дайк / 201

П.БРАНЕВ. Прехвърляне на лицевата част на икона върху нова дървена основа / 213

В.ХРИСТОВА. Възстановяване на бронзови и медни предмети в ателието на Варненския музей / 227

В.НАЧЕВА. Консервиране и пренасяне на част от стена на праисторическо жилище / 243

И.МАДЖАРОВА. Диференцирани решения при консервацията на керамика от енеолитния некропол край Варна / 251

 
 
ANTIQUES І ДОБАВИ І РЕКЛАМА І FAQ І ВЪПРОСИ І КОНТАКТИ І SITEMAP
 
     
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ ANTIQUES ©