КНИГИ І СПИСАНИЯ І КАРТИ І ПЪТЕВОДИТЕЛИ І CD І СУВЕНИРИ
 
АНТИКВАРНА ЛИТЕРАТУРА І ТЕХНИЧЕСКА ЛИТАРАТУРА І НОРМ.БАЗА
 
FAQ І НЕДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ПОСОБИЯ
 

КНИГИ І ПОРЪЧКА

NO PICTURE

ИЗВЕСТИЯ НА ИМ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СЪДЪРЖАНИЕ:

Средновековна крепост "Ряховец" при Горна Оряховица / 7

Монетни находки от крепостта "Ряховец" / 40

ИСТОРИЯ / 29

Още за участието на жените от Първи Търновски револиционен окръг в Априлското възстание / 59

Стопанската структура на Горна Оряховица през периода 1878-1944 / 73

Приносът на Константин, Недялко и Ангел Каранешеви в обществено-политическия и културен живот на Великотърновския край / 93

АРХЕОЛОГИЯ / 99

Животновъдна и ловностопанска дейност на населението от неолитна селищна могила Самоводене / 117

Глинена идолна пластика от праисторическото селище Хотница-Водопада / 127

Проучвания на римската и ранновизантийската култура във Великотърновския регион / 135

Медицински и фармацевтични инструменти и пособия от Никополис ад Иструм / 147

Теракотни статуетки на Афродита от керамичния център в Бутово / 153

Археологическо проучване на обект 12-С на хълма Царевец / 159

Класификация на находките от монети използвани с вторична функция / 171

ЕТНОГРАФИЯ / 193

Етнодемографски, социален и стопански облик на град Горна Оряховица XV-XVIII век / 193

Народни обичаи при бременност, раждане и отглеждане на детето / 215

КОНСЕРВАЦИЯ / 227

Консервативно-техническа експертиза на глинено съоръжение от неолитна селищна могила Самоводене / 227

ИЗ ФОНДОВЕТЕ НА МУЗЕЯ / 234

Нумизматика / 234

Протокол от изборите за Второ Велико Народно събрание 1881 г. / 236

ХРОНИКА / 238

Икони от Великотърновския музей по световните изложби / 238

Хроника 1991 / 242

 
 
ANTIQUES І ДОБАВИ І РЕКЛАМА І FAQ І ВЪПРОСИ І КОНТАКТИ І SITEMAP
 
     
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ ANTIQUES ©