КНИГИ І СПИСАНИЯ І КАРТИ І ПЪТЕВОДИТЕЛИ І CD І СУВЕНИРИ
 
АНТИКВАРНА ЛИТЕРАТУРА І ТЕХНИЧЕСКА ЛИТАРАТУРА І НОРМ.БАЗА
 
FAQ І НЕДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ПОСОБИЯ
 

КНИГИ І ПОРЪЧКА

Основа за написването на "ДА ИЗТРЪГНЕШ СЛОВО ОТ КАМЪКА" са откритите в България и съседните балкански земи множество старинни знаци и надписи. Това е едно истинско море от знаци и надписи, издълбани върху камъни и скали, които никой до днес не е огледал и разтълкувал, въпреки че в тях е скрит гласът на най-старите векове.

За да добие читателят представа за това необикновено историческо съкровище, достатъчно е да се спомене, че откритите досега единични находки на древянобългарски знаци са над 1500, а груповите находки на такива знаци и надписи са над 300.

СЪДЪРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ I

За какво разказват стените на Плиска / 8

Пътешествие в морето на древни знаци / 14

Българските символи на слънцето / 18

Произходът на съкровените древни символи / 29

От свещените знаци към гербовете / 31

Как можем да открием следите на Аспаруховия род / 39

Знаците върху един мраморен саркофаг / 49

Още две съзвездия от древни знаци / 53

Белезите на майсторската чест / 57

За какво още разказват знаците на старите български родове / 64

РАЗДЕЛ II

Реликвите, които чакаха обяснение цял век / 69

Защо вече е несъмнено, че древните българи са имали своя писменост / 74

РАЗДЕЛ III

Странните находки е в една тебеширена кариера / 78

В търсене ключа на разшифровката / 85

Кратка рекапитулация на първите разшифровки / 98

Разгадаване на някои неизвестни знаци чрез метода на ситуационното групиране / 101

Разчитане на добре запазените образци / 113

Общ преглед на разчетените рунически надписи / 125

Свещените надписи от Муртафлар / 140

Най-ценният надпис оставен от древните българи / 147

Още няколко интересни реликви / 155

Златните истини върху сребърния орел на Аспарух / 161

Езикът на древните българи не е изчезнал / 177

Краят на една голяма загадка / 186

ЗАКЛЮЧЕНИЕ / 189

ПОСЛЕСЛОВ / 193

ПРИЛОЖЕНИЯ / 197

 
 
ANTIQUES І ДОБАВИ І РЕКЛАМА І FAQ І ВЪПРОСИ І КОНТАКТИ І SITEMAP
 
     
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ ANTIQUES ©