КНИГИ І СПИСАНИЯ І КАРТИ І ПЪТЕВОДИТЕЛИ І CD І СУВЕНИРИ
 
АНТИКВАРНА ЛИТЕРАТУРА І ТЕХНИЧЕСКА ЛИТАРАТУРА І НОРМ.БАЗА
 
FAQ І НЕДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ПОСОБИЯ
 

ОЩЕ КНИГИ І ПОРЪЧКА

"БАЯНИЯ И МАГИИ" е сборник с описания на баяния и магии. Дословното им публикуване е резултат от многогодишно теренно проучване по българските земи и подбор на материали от редките архивни източници.

В основната си част книгата представя непубликувани досега баяния и магии.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ПРЕДГОВОР / 7

УВОД / 9

Тайната / 11

Баенето / 14

Видове баяния. Регионални особености. / 15

Магията / 18

Магичното - между два свята / 21

Магична трансформация и ритуална технология / 26

Магичният обред - структура, семантика, функциониране, превъплъщения / 34

Пространството на магичния обред / 37

Времето на магичния обред / 43

Участниците в магичния обред / 47

Общуването в магичния обред / 61

Магичното слово / 65

Обредните вещи / 76

Обредните действия (пози, движения, жестове, мимики) / 82

Магичният обред - битие между култури / 86

Разпръснатото знание / 88

Текстовете в тази книга / 89

Бележки / 90

Получаване на дарба за лекуване и правене на магии / 98

БАЯНИЯ / 107

Баяния за уроки, ураки, на очи, урочасало, урчасало, почуди, почудища, прочудища / 109

Баяния за страх и уплаха (уплах) / 196

Баяния за едномесече / 253

Баяния за самодивско нагазено (стъпкано, вънкашно), подмамен от самодиви, старец самодиван, самодивска болест, юдинска болест, ветрища, вятер / 275

Баяния за урама (врама), потрошено, скоросано, оплюване / 284

Баяния за клини / 297

Баяния за болни очи / 304

Баяния за металкя / 304

Баяния за наметалка, наметка, намигой, намица, очи / 312

Баяния с обиране за лошата опасната болест / 319

Баяния с обръщане / 326

Баяния с поливки, поливане / 327

Баяния за сугреб, сугребе, сугреби / 331

Баяния за сърма (сурма) / 336

Баяния за кожни екземи и рани / 346

Баяния за подлюта / 351

Баяния за бабици / 357

Баяния за брадавици / 361

Баяния за къртици / 365

Баяния за буци / 369

Баяния за циреи (цирюве, чирове) / 372

Баяния за детската болест / 374

Баяния за добра / 376

Баяния за пришка / 379

Баяния за кокоши трън / 382

Баяния за гагалки / 383

Баяния за глад / 384

Баяния за главобол, сяквица / 385

Баяния за зорница / 391

Баяния за напикаване / 393

Баяния за начници / 394

Баяния за песци, (пешчаво, пясъчиво) / 395

Баяния за плач / 397

Баяния за припадливо, припадъци / 399

Баяния за прескрипване / 402

Баяния за развит пъп, пупак / 403

Баяния за устрел / 405

Баяния за заушка / 408

Баяния за червенка, червен вятър / 410

Баяния за ухапано от змия / 413

Баяния за прогонване на град / 414

Обричане за здраве / 415

Баяния със заораване / 416

Баяния и лекувания за бездетство и някои женски болести / 418

Разни баяния и лекувания за деца / 421

Разни баяния и лекувания за добитък / 428

Хващане на побратим или посестрима за болен / 430

Разни баяния и лекувания / 439

Предпазване / 449

Амулети / 455

МАГИИ / 459

Магии за любов / 461

Магии за сдобряване / 468

Магии за скарване, раздяла / 470

Магии за болест / 472

Магии за смърт / 473

Отвръщане (разваляне) на магия / 479

Мамници, бродници / 487

Магии за обиране / 491

Магии на булка и младоженец / 496

Магии за прогонване на змей / 498

Разни магии / 500

Магии на животни / 507

Предпазване от обиране / 510

Разкази за баяния и магии / 511

РЕЧНИК НА БОЛЕСТИТЕ / 535

РЕЧНИК НА МАГИИТЕ / 542

РЕЧНИК НА ЦИТИРАНИТЕ БИЛКИ И ЛЕКОВИТИ РАСТЕНИЯ / 543

РЕЧНИК НА НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ДИАЛЕКТНИ ДУМИ И ИЗРАЗИ / 545

ДОКУМЕНТАЛНИ ИЗВОРИ НА БАЯНИЯТА И МАГИИТЕ / 549

БИБЛИОГРАФИЯ / 552

РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКИ / 558

 
 
ANTIQUES І ДОБАВИ І РЕКЛАМА І FAQ І ВЪПРОСИ І КОНТАКТИ І SITEMAP
 
     
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ ANTIQUES ©