КНИГИ І СПИСАНИЯ І КАРТИ І ПЪТЕВОДИТЕЛИ І CD І СУВЕНИРИ
 
АНТИКВАРНА ЛИТЕРАТУРА І ТЕХНИЧЕСКА ЛИТАРАТУРА І НОРМ.БАЗА
 
FAQ І НЕДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ПОСОБИЯ
 

СПИСАНИЯ І АРХЕОЛОГИЯ І ПОРЪЧКА

АРХЕОЛОГИЯ, 2-3, 1996 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Васил Николов - Югозападен вариант на култура Караново I. / 1

Георги Китов - Сашова могила. (Монументална неограбена тракийска гробница между Шипка и Ясеново). / 9

Лазар Нинов - Животинските кости от две тракийски гробници в Казанлъшката котловина - Сашова и Славчова могили. / 23

Петър Вълев - SECTIO AUREA: Пантеонът в Рим и античната гробница храй Поморие. / 32

Светла Петрова - Антови римско-коринтски капители от Мизия и Тракия. / 45

Николай Овчаров - Надписите за строеж на градове (градъ зидати) в старобългарската кирилска епиграфика. / 53

МАТЕРИАЛИ И СЪОБЩЕНИЯ

Веселин Игнатов - За някои аспекти на погребалния обред в Тракия през I-IV в. / 59

Костадин Рабаджиев - Херакъл и Хиполита. Към интерпретацията на каничка № 154 от Рогозснското съкровище. / 64

Блажа Георгиевски - Ранновизантийски скални обекти от района на Крива река. Република Македония. / 73

Живко Аладжов - Осветителни тела от Велики Преслав. / 79

Димитър Стоименов - За моливдовулите на Катакалон "Стратег на Йонанопол". / 84

КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ

Линдзи Аласън-Джонс - Roman Jewellery. A Collection of the National Archaelogical Museum-Sofia, 1991.219 p. 587 ill. by Ljudmfla Ruscva - Slokoska; published by the Bulgarian Academy of Sciences through Cromwell Editions, London. / 85

Теофил Иванов - IATRUS - KRIVINA. Spatantike Befestigung und fruhmittclaltcrliche Siedlung an der unteren Donau. Band V: Studien zur Oeschichte des Kastells latrus (Forschun-gsstand 1989). Akademie Verlag Berlin, 1995. 139 S., 16 Tafein und 6 Bcilagen. / 85

Стамен Михайлов - За датата на сребърната чаша на Великия жупан Сивин. / 87

Стефан Бояджиев - К. Маджаров. Диоклецианопол. Т. I. Топография, укрепителна система, градоустройство и архитектура. С., 1993. 214 с., и 175 обр. / 43

Анна Хараламбиева - Ljudmila V. Pekarskaja - Dafydd Kidd. Der Silberschatz von Martynovka (Ukraine) aus dcrn 6. und 7. Jahrundert. / 92

ПРЕГЛЕД

Ж. Аладжов - Димитър Савов Овчаров на 65 години и 40 години творческа дейност. / 93

О. Миланова, Н. Илиев - Въло Вълов - In memoriam. / 97

НАУЧНА ХРОНИКА Защитени дисертации. / 99

 
 
ANTIQUES І ДОБАВИ І РЕКЛАМА І FAQ І ВЪПРОСИ І КОНТАКТИ І SITEMAP
 
     
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ ANTIQUES ©