КНИГИ І СПИСАНИЯ І КАРТИ І ПЪТЕВОДИТЕЛИ І CD І СУВЕНИРИ
 
АНТИКВАРНА ЛИТЕРАТУРА І ТЕХНИЧЕСКА ЛИТАРАТУРА І НОРМ.БАЗА
 
FAQ І НЕДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ПОСОБИЯ
 

СПИСАНИЯ І АРХЕОЛОГИЯ І ПОРЪЧКА

АРХЕОЛОГИЯ, 4, 1995 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Веселина Вандова - Типология на неолитните култови масички от Южна България. / 1

Стефан Бояджиев - Произход и развитие на кръстокуполния тип църкви в Мизия и Тракия през IV-VI в. / 8

МАТЕРИАЛИ И СЪОБЩЕНИЯ

Васил Николов - Две жилища и керамичните им комплекси от пласт Караново III в селищната могила Караново. / 19

Цветана Попова - Археоботанически материали от къснонеолитно жилище в селищната могила Караново. / 27

Анелия Божкова, Даниела Агре - Тракийски могили в местността Ябланица край Етрополе. / 28

Илиана Бонева-Паские - Гробница със стенописи от Анхиало. / 37

Георги Атанасов - Култовата цедка в старобългарската литургика (по археологически данни). / 42

КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ

Стамен Михайлов - Още за кръстовидната постройка под Голямата базилика в Плиска. / 47

Казимир Попконстантинов - Николай Шиваров. Библейска археология. С., Синодално издателство, 1992. 632 с., ил. 318, карти и скици - Х. / 49

Анна Хараламбиева - Magdalena Maczynska. Die Volkerwanderung. Geschichte einer Ruchelosen Epoche. Zurich Artemis&Winkler Ver-lag. 1993. 258 S., Karten 1-2, Abblildung. / 52

ПРЕГЛЕД

Георги Китов - Траколожка експедиция за могилни проучвания (ТЕМП) през 1992-1994 г. / 54

Виолета Нешева - Празници и зрелища в Европейската културна традиция през Средновековието и Възраждането. Научна среща-Варна '95. / 62

 
 
ANTIQUES І ДОБАВИ І РЕКЛАМА І FAQ І ВЪПРОСИ І КОНТАКТИ І SITEMAP
 
     
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ ANTIQUES ©