КНИГИ І СПИСАНИЯ І КАРТИ І ПЪТЕВОДИТЕЛИ І CD І СУВЕНИРИ
 
АНТИКВАРНА ЛИТЕРАТУРА І ТЕХНИЧЕСКА ЛИТАРАТУРА І НОРМ.БАЗА
 
FAQ І НЕДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ПОСОБИЯ
 

СПИСАНИЯ І АРХЕОЛОГИЯ І ПОРЪЧКА

АРХЕОЛОГИЯ, 3-4, 1982 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Димитър Ангелов - Плодотворно българо-съветско сътрудничество в археологическата наука. / 1

СТАТИИ

Диана Гергова - Произход, характер и датировка на съкровището от с. Бързица (б. Шеремет), Варненски окръг. / 6

Димитър Драганов - Кабиле и монетосеченето на Александър III. / 17

Бернхард Дьоле - Принципията на кастела Ятрус на долномизийския лимес. / 24

МАТЕРИАЛИ И СЪОБЩЕНИЯ

Александър Г. Бонев - Глинена чашка със знаци от селищната могила до с. Овчарово, Търговищки окръг. / 32

В. Любенова, Н. Илиев - Паметници на соларния култ в Трънско. / 35

Жана Чимбулева - Антична статуя на жена от Месамбрия. / 37

Велизар Велков - новооткрито селище в провинция Тракия. / 40

Казимир Попконстантинов - За четенето и тълкуването на надписа от с. Цар Асен, Силистренски окръг. / 43

Величка Константинова - Няколко бележки за противобогомилския надпис от Ескус. / 50

Ара Маргос - Към четенето и тълкуването на два средновековни български надписа. / 55

Мария Йосифова - Средновековна керамика от Калиакра. / 58

КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ

Златозара Гочева - Кабиле. I. С., БАН, 1982. 167 с. с ил. / 72

Димитър Николов - Някои бележки по интерпретацията и датировката на вилата в кв. Обеля в София. / 74

Димитър Овчаров - С. А. Плетнева. Кочевники средневековья. Поиски исторических закономерностей. М., 1982. 187 с. / 76

Ирина Щерева - Ст. Ваклинов, Ст. Станилов. Кладенци. Ранносредновековно българско селище. Варна, Георги Бакалов, 1981. 86 с., 68 обр. / 78

Димитър Ангелов - А. Н. Москаленко. Славяне на Дону (Боршевская культура). Воронеж, 1981. 160 с. / 80

ПРЕГЛЕД

Ал. Димитрова-Милчева - XIII международен конгрес по римска керамика в Мюнхен. / 82

Зл. Гочева - Десет години разкопки в Кабиле. / 84

В. Велков - VIII международен конгрес по гръцка и римска епиграфика. / 8б

Л. Прес - Проф. Казимйеж Майевски (1903-1981) / 87

Ив. Гацов, Св. Сиракова - Николай Джамбазов (1919-1982) / 88

КНИГОПИС / 89

 
 
ANTIQUES І ДОБАВИ І РЕКЛАМА І FAQ І ВЪПРОСИ І КОНТАКТИ І SITEMAP
 
     
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ ANTIQUES ©