КНИГИ І СПИСАНИЯ І КАРТИ І ПЪТЕВОДИТЕЛИ І CD І СУВЕНИРИ
 
АНТИКВАРНА ЛИТЕРАТУРА І ТЕХНИЧЕСКА ЛИТАРАТУРА І НОРМ.БАЗА
 
FAQ І НЕДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ПОСОБИЯ
 

СПИСАНИЯ І АРХЕОЛОГИЯ І ПОРЪЧКА

 

АРХЕОЛОГИЯ, 3-4, 2001 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

СТАТИИ

Димитър Овчаров, Радина Богомирова. 80 години Български археологически институт. / 5

Явор Бояджиев. Погребалната практика intra muros през неолита и халколита в българските земи: обичай или изключение. / 16

Николай Овчаров. Ранният католикон от IX-X в. на манастира "Св. Йоан Продром" в Кърджали и неговата монументална декорация. / 25

СЪОБЩЕНИЯ

Мария Гюрова. Функционален анализ на кремъчен ансамбъл от селищна могила Капитан Димитриево. / 38

Даниела Агре. Тракийски накити от района на Етрополе (V-IV в. пр. Хр.). / 48

Петър Вълев. Слънчевият часовник от Пауталия. / 57

Методи Манов. Декрет на Калатис (IGBulg. II, 780 ter). / 63

Методи Даскалов, Димитър Димитров. За производството на накити през V-VII в. в българските земи. / 69

ОТЗИВИ И РЕЦЕНЗИИ

Методи Манов. Отново за Vicus Trullensium (no повод статията на Б. Александров. Vicus Trullensium. - Известия на Историческия музей-Ловеч, 2, 1996, 38-42). / 75

Георги Атанасов. Л. Дончева-Петкова, Л. Нинов, В. Парушев. Одърци. Селище от Първото българско царство, 1. С., 1999, 185 с., LXI табл. / 76

ПРЕГЛЕД

Мария Гюрова. XL Национална археологическа конференция, Пещера, 21-23 май 2001. / 80

Българската археология през последното десетилетие на XX век (Васил Николов, Алексей Гоцев, Румен Иванов, Станислав Станилов, Бистра Божкова, Василка Герасимова). / 84

Състояние и проблеми на методиката и методологията на българската археология (Диана Гергова, Людмил Вагалински, Маргарита Ваклинова, Боряна Русева, Коста Хаджиев). / 105

Венелин Бароков. Международна научна конференция "Професор Станчо Ваклинов и средновековната българска култура". / 121

Людмила Слокоска. 100 години Никополис ад Иструм. Международна научна конференция "Римският и късноантичният град". / 123

Лаура Бумбалова. Изложбата "Етруските" във Венеция, 2000-2001 г. / 125

Мария Гюрова. Научни публикации на специалисти от АИМ-БАН и катедрите по археология в СУ "Св. Кл. Охридски" и ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" през 2000 г. / 127

Мария Узунова. Защитени дисертации. / 131

Александър Минчев. Иван Симеонов Иванов (1944-2001). / 135

Годишно съдържание. / 138

 
 
ANTIQUES І ДОБАВИ І РЕКЛАМА І FAQ І ВЪПРОСИ І КОНТАКТИ І SITEMAP
 
     
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ ANTIQUES ©