КНИГИ І СПИСАНИЯ І КАРТИ І ПЪТЕВОДИТЕЛИ І CD І СУВЕНИРИ
 
АНТИКВАРНА ЛИТЕРАТУРА І ТЕХНИЧЕСКА ЛИТАРАТУРА І НОРМ.БАЗА
 
FAQ І НЕДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ПОСОБИЯ
 

СПИСАНИЯ І АРХЕОЛОГИЯ І ПОРЪЧКА

 

АРХЕОЛОГИЯ, 1-2, 2001 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Васил Николов - Неолитни двуетажни къщи в Тракия. / 1

Светла Петрова - Фигурални капители с орел от Мизия и Тракия. / 13

Станислав Станев, Зарко Ждраков - за една акламация от сердикийската църква "Св. София". / 20

Константин Тотев - Царската църква "Св.Св. 40 мъченици" и манастирът Великата лавра в Търновград (Резултати от последните археологически разкопки). / 30

НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Мария Чонгарска - Нови наблюдения върху червенофигурните арибаловидни лекити от некропола на Аполония. Колекция от НАМ. / 45

Евгения Атанасова - Апликации за конска амуниция с изображения на Херакъл от съкровището от Кралево. / 48

Даниела Агре - Ями и олтари в тракийските могили от Етрополско (V-IV в. пр. Хр.). / 52

Калин Порожанов - Моретата на траките или Тракия Понтика през древността. / 61

Стефан Бояджиев - Архитектурният образ и предназначението на късноантичната сграда под "Кореком" в София. / 70

Ирина Щерева, Мери Радева - Колективна находка от ранновизантийски оръдия на труда от Сливен. / 79

Злата Лвова - Перешчепинската находка в светлината на новите данни от културната летопис от XIII в. на Гази-Барадж Тарихь. / 85

Мариела Инкова - Три накрайника с прорези или към въпроса за "скитащите орнаменти" в старобългарската металопластика. / 88

Димитър Овчаров - Укреплението до църквата „Св.Св. Четиридесет мъченици" във Велико Търново. / 97

Иван Чокоев - Текстилни материали от епископска гробница, открита в църквата "Св. Йоан Продром'' в град Кърджали. / 103

Павел Георгиев - Кръстовидната постройка и манастирът "Тузлалъка" край столицата Преслав. / 117

КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ

Димитър Овчаров - Още за Кръстовидната сграда в манастира "Тузлалъка" във Велики Преслав. / 125

Александър Бонев - Ана Балканска. Тракийското светилище при "Демир баба теке" (втората половина на първото хилядолетие пр. Хр. Сборяново II, ИК „Свят, Наука", С., 1998. / 126

Ирина Щерева - А. И. Романчук. Очерки по истории и археологии византийского Херсона, 2000, 266 с. 119 ил. / 128

Павел Георгиев - Joelle Napoli. Recherches sur les fortifications lineaires romaines. (Collection de I'Ecole francaise de Rome - 229). Roma, 1997, 532 p., 381 fig, 52 pl. / 131

Рашо Рашев. Димчо Момчилов - Пътна и селищна система между Източна Стара планина и "Еркесията" IV-XIV в. (Върбишки, Ришки и Айтоски проходи). Варна, изд. "Зограф", 1999, 959 стр. и ил. / 133

Мирена Славова - The Personal Names of the Latin Inscriptions in Bulgaria. By Milena Minkova. Studien zur klassischen Philologie. Hrsg. Von M. Von Albrecht, Bd, 118. Peter Lang, 2000. Pp Х + 345. / 135

ПРЕГЛЕД

Радина Богомирова - Първи археологически публикации за Русе (XIX в. - 20-те г. на XX в.) / 137

Христина Цонева - "З200 години поселищна история на гр. Сандански" - принос към изследването на анонимното селище под сегашния град Сандански. / 143

НАУЧНА ХРОНИКА

Димитър Овчаров - Археологически вести. / 144

Мария Узунова - Защитени дисертации. / 146

 
 
ANTIQUES І ДОБАВИ І РЕКЛАМА І FAQ І ВЪПРОСИ І КОНТАКТИ І SITEMAP
 
     
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ ANTIQUES ©