КНИГИ І СПИСАНИЯ І КАРТИ І ПЪТЕВОДИТЕЛИ І CD І СУВЕНИРИ
 
АНТИКВАРНА ЛИТЕРАТУРА І ТЕХНИЧЕСКА ЛИТАРАТУРА І НОРМ.БАЗА
 
FAQ І НЕДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ПОСОБИЯ
 

СПИСАНИЯ І АРХЕОЛОГИЯ І ПОРЪЧКА

 

АРХЕОЛОГИЯ, 3-4, 2000 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Александър Бонев - Датировка на златното съкровище от Вълчитрън (шестнадесет години по-късно). / 1

Зорко Ждраков, Антоанета Целева - Към интерпретацията на шлем-маска № 1 от Ашман (Беркасово). / 5

Павел Георгиев - Селищната структура на Абоба-Плиска. / 16

МАТЕРИАЛИ И СЪОБЩЕНИЯ

Татяна Кънчева-Русева - Гробове от бронзовата епоха в праисторическо селище в Нова Загора. / 31

Даниела Агре, Деян Дичев - Гроб на тракийски воин от римската епоха в долината на река Вит. / 35

Николай Марков - Раннохристиянски реликварий от с. Хърлец, Врачанско. / 49

Димитър Овчаров - Нови наблюдения върху прабългарското шаманство. / 53

Стоян Витлянов - "Дървото на живота" върху бронзов съд от Велики Преслав. / 57

Стела Дончева - Принципи на композиционната постановка на църквата "Св. Георги" в Горни Козяк (Брегалница). / 62

Евгени Дерменджиев - Към фортификацията на главния вход на средновековната крепост върху хълма Царевец във Велико Търново. / 69

Николай Овчаров - Средновековните надписи и рисунки - графити в Търновската църква "Св.Св. Петър и Павел". / 79

Валентин Плетньов - Хигиенни съдове от XVI - началото на XIX в. от Варна. / 84

КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ

Рашо Рашев - За Плиска по повод една рецензия. / 91

Нели Чанева-Дечевска - Отговор на рецензията на проф. Стефан Бояджиев. / 96

Стефка Ангелова - Людмила Дончева-Петкова, Лазар Нинов, Веселин Парушев. Одърци. Селище от Първото Българско царство., I. С., 1999, Академично издателство "Проф. Марин Дринов". / 99

Рашо Рашев - В. И. Флерова. Граффити Хазарии. М., 1997 г. / 101

ПРЕГЛЕД

Мариела Инкова - Франките - предвестници на Европа. / 104

Ирина Шопова - VIII международен конгрес по тракология "Тракия и Егеида". / 107

Гергана Кабакчиева - XXII Международен конгрес по антична керамика в Лион, Франция. / 109

Василка Герасимова - 110 години от рождението на В. Миков. / 111

НАУЧНА ХРОНИКА

Димитър Овчаров - Археологически вести. / 113

Мария Узунова - Защитени дисертации. / 117

 
 
ANTIQUES І ДОБАВИ І РЕКЛАМА І FAQ І ВЪПРОСИ І КОНТАКТИ І SITEMAP
 
     
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ ANTIQUES ©