НОВИНИ І АРХИВ І ПРЕДСТОЯЩО І ФОРУМИ І ПУБЛИКАЦИИ
 
АРХИВ>
   
 

ПРОМЕНИТЕ В ЗПКМ ВЕЧЕ СА В СИЛА

В бр.55 на Държавен Вестник бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за паметниците на културата и музеите.

Промените засягат всички работещи в областта на културно-инсторическото ни наследство.

Основното понятие - "паметник на културата" е предефинирано. Друг текст задължава всички собственици на паметници на културата да ги декларират в съответния регионален музей.

"Всички археологически обекти, градежи и паметни места и принадлежащата им декоративна и художествена украса на територията и акваторията на Република България" са паметници на културата.

Другите нови текстове са относно режима за музеите и този за копията на паметници на културата, културните ценности намиращи се в чужбина и износа на паметници на културата.

Паметниците на културата - "национално богатство" са забранени за износ. В специална таблица са посочени категориите културни ценности чийто износ е на разрешителен режим. Всички предмети, които датират от над 100 години подлежат на разрешителен режим. За някои културни ценности прагът е 50 години.

Наказателните разпоредби обхващат от неразрешени разкопки и недеклариране на паметници на културата до неразрешена изработка на копия и търговия с паметници на културата.

За отделните режими са предвидени специални наредби, които следваше да бъдат приети до края на 2004 година.

Законът влезе в сила на 01.01.2005 г.

Почти всекидневно получаваме запитвания от колекционери какво да правят с колекциите си. В музеите само ги записвали, че притежават паметници на културата и ги връщали.

За съжаление в момента не бихме могли да ви насочим някъде тъй като подзаконовата база не е в ред.

Надяваме се, че този силно рестриктивен режим ще бъде краткотраен и възможно най-скоро ще бъде приета цялостна проевропейска нормативна база и в тази сфера.

 
     
 
INDEX І ДОБАВИ І РЕКЛАМА І FAQ І ВЪПРОСИ І КОНТАКТИ І SITEMAP
 
     
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ АРХЕА © СФЕРА