НОВИНИ І АРХИВ І ПРЕДСТОЯЩО І ФОРУМИ І ПУБЛИКАЦИИ
 
АРХИВ>
   
 

ПРАВЕН АНАЛИЗ ОТНОСНО ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННИТЕ ТЕКСТОВЕ НА "ЗАКОН ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО"

Както вече писахме в Проекта на "Закон за културното наследство" (ПЗКН), внесен в НС от г-жа Чилова и група народни представители, има противоконституционни текстове.

Експертна група АНТРА към асоциация АРХЕА разработи Правен анализ относно конституционносъобразността на чл. 140 от ПЗКН, който вече е предложен на общественото внимание:

http://archaeology.zonebg.com/law.htm

Освен, че г-жа Чилова и групата народни представители направиха всичко възможно "лютия доклад" на Съвета на Европа да не види бял свят, те изобщо не са съгласували проекта с нито едно министерство преди да го внесат в НС.

Поради това в проекта са допуснати и въпросните противоконституционни текстове. За съжаление точно на тяхна база е изградена цялата философия на този законопроект. Несъмнено ако той бъде приет ще бъде атакуван в Конституционния съд на РБ, което ще го обезсмисли напълно.

Макар, че ПЗКН мина на първо четене (в последния ден преди парламентарната ваканция), все още не е късно той да бъде спрян и върнат за основна преработка.

Това следва да бъде извършено от разширена експертна група включваща представители на МК, Комисията по култура в НС, представители на неправителствените оганизации работещи в тази сфера и представители на колекционерите.

На първо място следва да бъдат разработени и приети Стратегия за опазване и устойчиво развитие на културното наследство в РБ и Стратегическа програма.

Едва след това разширената експертна група следва да разработи устройствен закон и основните подзаконови актове в тази област на правото.

Надяваме се, че разумът ще надделее и най-сетне законотворческия и законодателния процес в тази област ще протече прозрачно и последователно.

 
     
 
INDEX І ДОБАВИ І РЕКЛАМА І FAQ І ВЪПРОСИ І КОНТАКТИ І SITEMAP
 
     
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ АРХЕА © СФЕРА